Як покращити добробут населення за 5 років

Україна має свої історії успіху. А якщо хочемо більше, то потрібно й більше інвестицій.

“Де економічна стратегія? Де концептуальний підхід до розвитку економіки? Яку економічну модель ми будуємо?” – питають вони. “Наша стратегія – економічне зростання через накопичення інвестицій та модернізацію“, – відповідаємо ми.

Важливо! Новий закон про працю. За яких підстав вас можуть звільнити

Більш формально, що потрібно робити, аби підвищити добробут населення? Як забезпечити умови для легальної, гідно оплачуваної роботи людям та успішного власного бізнесу?

Чому нашим сусідам, які у 1991 році мали порівняно з Україною подібні початкові умови, вдалося підвищити продуктивність праці, тоді як в Україні ВВП на одного зайнятого за паритетом купівельної спроможності в доларах США усе ще трохи нижче ніж у 1990-му.

Причина – недоінвестованість, що перетворила Україну на малу, відкриту економіку зі значною часткою сировиноорієнтованих та низькотехнологічних секторів.

Погляньмо на нашу економіку:

  • частка експорту України у світовій торгівлі та світовому ВВП – 0,2% та 0,3% відповідно;
  • частка товарів з використанням високих і середньовисоких технологій в експорті товарів – лише 17%;
  • прямі приватні інвестиції на душу населення – лише $767 (у регіоні ж це тисячі доларів);
  • ступінь зносу основних фондів – 60,6% (у наших сусідів – 35−50%).

Але Україна має свої історії успіху.

ІТ, хімічне виробництво і фармацевтика – ті високотехнологічні галузі, що сьогодні успішно інтегруються у глобальні ланцюги доданої вартості та відвойовують позиції на внутрішньому ринку в конкуренції зі світовими лідерами.

Ще одна історія успіху – наш агросектор, який останнім часом став високопродуктивною сферою діяльності, яка успішно розвивається та інтегрується у світовий простір.

Кожна з цих галузей має свої складові успіху, але спільною для всіх є інвестиційна складова. І це інвестиції не лише в основні фонди, а й технології, людський капітал.

Якщо ми хочемо досягти успіху, протягом 5 років нам необхідно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування у понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6% до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно і більше інвестицій.

Ознайомтесь! Закон про працю: як зміняться правила звільнення

Залишити відповідь