Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів»

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду директора державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів»

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, та наказу Державного агентства інфраструктурних проектів України від 19.05.2020 № 57-к оголошується конкурсний відбір на посаду керівника державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів».

Найменування підприємства: державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» (ДП «ФІНІНПРО» – скорочене найменування).

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хотівська 4.

Підприємство засноване у 2010 році Державним агентством інфраструктурних проектів для реалізації низки державних програм, спрямованих на розв'язання важливих проблем розвитку держави та окремих галузей економіки, що потребують державної підтримки. Задля визначених статутних завдань ДП «ФІНІНПРО» забезпечувало фінансування будівництва об’єктів соціальної, спортивної та авіаційної інфраструктури під час реалізації заходів, визначених Державною цільовою програмою ЄВРО-2012. З 2016 року підприємство визначене балансоутримувачем аеродромів в рамках виконання заходів Державної цільової програми розвитку аеропортів та забезпечує, зокрема, фінансування будівництва нового аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса». Також з 2019 року ДП є замовником робіт з проєктування та будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту в м. Дніпро. З метою підвищення рівня безпечності доріг та зменшення кількості місць концентрації ДТП і небезпечних для руху ділянок доріг, нами здійснюється будівництво об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури в рамках реалізації Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Компанія створює сучасну та безпечну інфраструктуру для розвитку та функціонального зростання національної транспортної системи України

Більше інформації щодо діяльності ДП «ФІНІНПРО»: https://fininpro.com/

Кандидати на посаду Директора ДП «ФІНІНПРО» повинні відповідати таким вимогам:

 • Кандидат повинен мати повну цивільну дієздатність.
 • Відсутність конфлікту інтересів.
 • Не належати до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статі 25 Закону України «Про запобігання корупції».
 • Не мати судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 • Не притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.
 • Не є або не був протягом останніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником компанії, чи мати будь-який значний бізнес із будь-якою особою/компанією, щодо якої Урядом України запроваджено персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).
 • Не бути особою, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з ДП «ФІНІНПРО».
 • Професійний досвід
 • Кандидат повинен мати досвід роботи на керівних посадах від 5 років у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як транспортні перевезення, логістика, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, інвестиції, менеджмент, управління бізнесом чи юриспруденція; включаючи принаймні 5-річний досвід роботи на посаді топ-менеджера або еквівалентної посади (включаючи, але не обмежуючись, посадами головного виконавчого директора, генерального директора, голови чи члена ради директорів, голови чи члена наглядової ради (Ради Директорів)).
 • Ідеальний Кандидат повинен мати досвід реалізації проектів з реконструкції/ будівництва об’єктів транспортної інфраструктури.
 • Досвід оптимізації фінансового-господарської діяльності підприємства.
 • Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами виконавчої влади.
 • Бездоганна ділова репутація.
 • Освіта
 • Вища освіта, зокрема, але не обмежуючись,  у таких галузях: транспорт, будівництво. менеджмент, інженерія, економіка, державне чи бізнес-адміністрування. Ідеальний Кандидат повинен мати освіту у сфері транспорту/ будівництва.
 • Наявність другої вищої освіти освіта з управління та бізнес-адміністрування буде перевагою.
 • Ключові компетенції
 • Стратегічне бачення – демонстрація бачення наперед – широкий погляд на проблему, події, діяльність, здатність передбачати наслідки. Здатність формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, вивести організацію на новий рівень.
 • Організаційне лідерство – лідерські навички та адміністративні повноваження. Здатність створити чітке бачення стратегії компанії та її розвитку. Забезпечення чіткого усвідомлення стратегічних цілей підприємства працівниками. Підтримування впевненості у можливості колег досягти цих цілей.
 • Управлінська ефективність – здатність будувати узгоджені прозорі системи управління; здатність ефективно керувати командою під час кризи, з обмеженими ресурсами та в умовах зовнішнього тиску. Проектний менеджер з навиками управління великою кількістю процесів одночасно.
 • Дипломатична мудрість – здатність знаходити спільну мову та досягати компромісу, встановлювати конструктивні робочі стосунки з різними категоріями цільової аудиторії: працівниками, постачальниками, партнерами тощо.
 • Особистісні характеристики
 • Ідеальний Кандидат повинен мати навички критичного мислення та орієнтованість на вирішення проблем. Він / вона повинний(а) мати змогу визначити та оцінювати можливі рішення, щоб вибрати те, яке найімовірніше працює;
 • Кандидат повинен мати високий рівень внутрішньої енергії та високу працездатність, бути орієнтованим на результат;
 • Він / вона повинний(а) вміти приймати рішення у складних ситуаціях швидких змін та під зовнішнім тиском;
 • Він / Вона повинний(а) мати здатність організовувати ефективну командну роботу та мотивувати команду;
 • Розвинені навички спілкування: відмінне слухання, навики усного та письмового ділового спілкування;
 • Висока професійна етика та нульова толерантність до корупції;
 • Інноваційний підхід.
 • Володіння мовами
 • Українська мова – вільно. Знання англійської мови буде перевагою.

Для участі у відборі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • конкурсну пропозицію (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій директора підприємства (обсягом не більше двох сторінок, у форматі А-4, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг відрахування коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Документи подаються до 09:00 (за київським часом) 22 листопада 2021 року українською та англійською мовами на електронну адресу: cv@me.gov.ua  (у темі листа зазначити назву підприємства ДП «ФІНІНПРО») або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство економіки України.

Номер телефону для довідок:  +38 044 200-47-73*3244, *3241, *3216 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

Інформація про фінансово-економічний стан.

 

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email