Оголошення про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»)

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ДП «АМПУ»)

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. №142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р.  № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», наказів Міністерства інфраструктури України від 20 серпня 2020 р. № 531 та 02 вересня 2020 р. № 177 оголошується конкурсний відбір на дві посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Назва компанії: державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ», Підприємство)

Місцезнаходження: юридична адреса: пр-т Перемоги, 14, Шевченківський район, м. Київ, 01135; фактична адреса: вул. Ланжеронівська, 1, Приморський район, м. Одеса, 65026.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 2 (дві) особи.

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» – одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України.

ДП «АМПУ» створене в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань Адміністрації – підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін.

ДП «АМПУ» входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об'єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них. Структура підприємства складається з центрального офісу в Києві, філій «Дельта-Лоцман» та «Днопоглиблювальний флот», а також 13 філій в морських портах України.

ДП «АМПУ» працює для держави і бізнесу, охоплюючи щодня весь спектр завдань в порту і на морі – від удосконалення законодавчої бази до забезпечення транспортування вантажів і безпеки мореплавання.

Місія ДП «АМПУ» полягає у сприянні розвитку морської транспортної інфраструктури України та підвищенні конкурентоспроможності морських портів України в Чорноморсько-Азовському басейні шляхом забезпечення створення належних умов для здійснення господарської діяльності морських терміналів, а також підприємств, основні продукція та/або сировина яких є об’єктами експортно-імпортних операцій і обслуговуються як вантажі у морському порту.

Цілі підприємства:

 • Забезпечення функціонування морських портів;
 • Організація та забезпечення безпеки судноплавства;
 • Зберігання, ефективне використання і розвиток державного майна, закріпленого за АМПУ на праві господарського ведення та отримання прибутку.

Більше інформації щодо діяльності ДП «АМПУ»: http://www.uspa.gov.ua/

Очікувані функції членів наглядової ради ДП «АМПУ»:

Наглядова рада може утворювати з числа її членів комітети наглядової ради. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі комітети, як комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Кожен член наглядової ради виконуватиме такі функції:

Розробка та контроль впровадження стратегії

 • Консультування у процесі розробки та затвердження стратегій компанії, що базуються на доказовому аналізі, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення цілей компанії.
 • Моніторинг виконання стратегії ДП «АМПУ», що досягається у тому числі шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів.
 • Погодження проекту стратегії, річного фінансового плану ДП «АМПУ» та звіту про його виконання, а також рішень, пов’язаних з господарською діяльністю ДП «АМПУ»;
 • Визначення показників оцінки ефективності роботи Голови ДП «АМПУ» та регулярний моніторинг досягнення цілей, направлених на реалізацію стратегії, та вчасне вжиття необхідних заходів.

Корпоративне управління

 • Забезпечення публічної довіри та прозорості керування ДП «АМПУ».
 • Впровадження найкращих світових стандартів корпоративного управління для ДП «АМПУ» щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.
 • Моніторинг якості дотримання стандартів корпоративного управління та регулярна оцінка роботи з метою підвищення ефективності діяльності компанії, та впровадження необхідних змін.

Контроль діяльності Голови ДП «АМПУ»:

 • Забезпечення пошуку та найму Голови ДП «АМПУ», спрямованого та здатного реалізувати стратегію компанії, ефективно керувати бізнесом, забезпечити досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.
 • Здійснення регулярної оцінки ефективності роботи Голови ДП «АМПУ».
 • Прийняття рішення про рівень компенсації Голови ДП «АМПУ», застосування схеми заохочень та річних виплат за результатами оцінки ефективності та досягнення щорічних особистих цілей та цілей компанії.

Узгодження інтересів:

 • Забезпечити відповідність дій та мотивації Голови ДП «АМПУ» найкращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.
 • Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційних конфліктів інтересів Голови ДП «АМПУ», наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів, зловживання в операціях з пов'язаними сторонами та ін.

Аудит та контроль:

 • Сприяння впровадженню ефективної системи вчасної та достовірної звітності у відповідності до теперішніх та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку незалежного аудиту, повному та прозорому розкриттю інформації згідно стандартів та принципів України, ЄС та кращих світових практик, у тому числі нагляд за проведенням регулярного незалежного аудиту.
 • Обрання незалежного аудитора для компанії та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 • Створення підрозділу внутрішнього аудиту.
 • Сприяння впровадженню належних систем контролю, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, стійкості бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює компанія (комплаєнс), відповідно до законодавства України, нормативно-правової бази ЄС та кращих світових практик.

Прозорість та розкриття інформації:

 • Забезпечення прозорості, нагляд за процесом розкриття інформації та якості комунікацій з боку компанії, згідно принципів конкурентного ринку, нормативно-правової бази України та ЄС та з урахуванням  кращих світових практик.

ПОТЕНЦІЙНІ КАНДИДАТИ НА ПОСАДИ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДП «АМПУ» МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

 • Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: «управління та адміністрування транспорту», «транспорт», «інженерія», «фінанси», «економіка», «бухгалтерський облік та аудит», «виробництво та технології», «адміністрування бізнесу», «міжнародні відносини», «право», додаткова освіта  за ступенем MBA буде перевагою;
 • Досвід  роботи не менше 5 років на керівних посадах в таких сферах:
 • управління великими підприємствами,
 • корпоративне управління;
 • управління та розвиток бізнесу,
 • операційне управління;
 • стратегічне управління та розвиток бізнесу з питань функціонування та розвитку портової інфраструктури та/або транспортної логістики;
 • забезпечення безпеки мореплавства;
 • управління ризиками, фінанси і аудит;
 • інвестиційна діяльність;
 • Повна цивільна дієздатність;
 • Бездоганна ділова репутація;
 • Дотримання принципів неупередженості та добропорядності;
 • Відсутність непогашеної судимості;
 • Лідерські якості та управління змінами;
 • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;
 • Володіння українською та/або англійською мовою;
 • Знання національного та/або європейського ринку портової інфраструктури та мореплавства, тенденцій та перспектив розвитку галузі;
 • Знання законодавчих актів, що регулюють питання функціонування та розвитку портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства, умов бізнес-середовища, розуміння глобальних тенденцій, перспектив розвитку галузі морського транспорту, функціонування морського транспорту, розвитку його інфраструктури в Україні та в країнах Європейського Союзу, актів міжнародних організацій – Міжнародної морської організації, Міжнародної організації морського супутникового зв'язку тощо;
 • Не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції);
 • Не мати судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинок корупційного правопорушення; 
 • Не притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України:

– не є та не був/була протягом останніх п’яти років посадовою особою Підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

– не є та не був/була протягом останніх трьох років працівником Підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

– не є та не був/була афілійованою чи пов’язаною особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства» та Законі України «Про запобігання корупції») Підприємства та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

– не отримує та не отримував/отримувала від Підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

– не є власником корпоративних прав Підприємства (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляє інтереси такого власника;

– не є державним службовцем чи представником держави;

– не посідає виборні посади та не є посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;

– не є аудитором Підприємства та не бере участь в аудиті Підприємства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не був/була таким аудитором та не брав/брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передують призначенню (обранню) до наглядової ради;

– не має та не мав/мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Підприємства або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, який має або мав такі зв’язки;

– не працював/працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради Підприємства протягом трьох строків;

– не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (термін «близька особа» вживається у значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»).

Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій:

 • Стратегічне управління – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;
 • Управління діяльністю суб’єктів господарювання у сфері функціонування та розвитку портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства;
 • Операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;
 • Фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
 • Корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);
 • Цифровізація логістичних процесів та послуг – досвід впровадження автоматизації бізнес-процесів транспортної логістики тощо;
 • Комплаєнс та управління ризиками і досвід впровадження таких систем.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи у великих Європейських та міжнародних компаніях у сфері морського господарства;
 • Досвід роботи у підготовці та реалізації проектів державно-приватного партнерства, включаючи але не обмежуючись проектами у формі концесії;
 • Досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) у великих компаніях з гарною репутацією;
 • Досвід роботи з інвесторами та фінансовими установами;
 • Досвід взаємодії з регулюючими органами у сфері інфраструктури на національному та/або міжнародному рівнях;
 • Досвід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими установами, партнерами, органами державної виконавчої чи законодавчої влади.

Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*, копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з фотокарткою 3×4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ДП «АМПУ» (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 09:00 (за київським часом) 29 листопада 2021 року українською та англійською мовами на електронну адресу: cv@me.gov.ua  (із зазначенням теми листа: АМПУ) або на адресу**: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Міністерство економіки України.

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73*3241,*3244,*3216 (секретаріат комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

 

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

У випадку, якщо документ містить конфіденційну чи комерційну інформацію, будь ласка, переконайтеся, що вона виключена (викреслена).

** У разі надсилання документів в паперовому вигляді на поштову адресу, просимо підтвердити таке відправлення електронною поштою або телефоном.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email