Загальна інформація про Світову організацію торгівлю

Загальна інформація про Світову організацію торгівлю

Світова організація торгівлі (СОТ) – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між державами. Її головна функція – забезпечувати, щоб торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. СОТ стала наступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), укладеної після Другої світової війни. Тож попри те, що СОТ – одна з наймолодших міжнародних організацій, багатосторонній торговельній системі, початково закладеній ГАТТ, вже понад 70 років.

ГАТТ і СОТ допомогли створити сильну торговельну систему та сприяли зростанню торгівлі.

Факти про СОТ

Місце розташування: м. Женева, Швейцарія

Дата заснування: 1 січня 1995 року

Створена: за результатами переговорів Уругвайського раунду (1986 – 1994 рр.)

Члени: 164

Бюджет: 197 млн. швейцарських франків на 2020 рік

Штат Секретаріату: 624 співробітників

Глава: Нгозі Оконджо-Івеала (генеральний директор)

Мета і принципи СОТ

СОТ покликана регулювати торговельні відносини учасників Організації на основі пакета Угод Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів (1986-1994 рр.). Ці документи є правовим базисом сучасної міжнародної торгівлі.

Угода про заснування СОТ передбачає створення постійно діючого форуму для членів з врегулювання проблем, які впливають на їх багатосторонні торговельні відносини, і контролю за реалізацією угод і домовленостей Уругвайського раунду. СОТ функціонує багато в чому так само, як і ГАТТ, але при цьому здійснює контроль за більш широким спектром торговельних угод (включаючи торгівлю послугами і питання торговельних аспектів прав інтелектуальної власності). Невід’ємною частиною СОТ є унікальний механізм вирішення торговельних спорів.

Основні принципи і правила ГАТТ/СОТ:

 • торгівля без дискримінації, тобто взаємне надання режиму найбільшого сприяння у торгівлі і взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження;
 • регулювання торгівлі переважно тарифними методами;
 • відмова від використання кількісних і інших обмежень;
 • транспарентність торговельної політики;
 • вирішення торговельних спорів шляхом консультацій, переговорів і т.д.

Найважливіші функції СОТ:

 • контроль за виконанням угод і домовленостей пакета документів Уругвайського раунду;
 • проведення багатосторонніх торговельних переговорів і консультацій між заінтересованими членами;
 • вирішення торговельних спорів; огляд національної торговельної політики членів;
 • технічне сприяння державам, що розвиваються, з питань, що стосується компетенції СОТ;
 • співробітництво з міжнародними спеціалізованими організаціями.

Загальні переваги від членства у СОТ:

 • створення більш сприятливих умов доступу на світові ринки товарів і послуг на основі передбачуваності і стабільності розвитку торговельних відносин  між членами СОТ, включаючи транспарентність їхньої зовнішньоекономічної політики;
 • доступ до механізму СОТ вирішення торговельних спорів, що дозволяє забезпечити захист національних інтересів і усунути дискримінації;
 • можливість реалізації своїх поточних і стратегічних торговельно-економічних інтересів шляхом ефективної участі у багатосторонніх торговельних переговорах при виробленні нових правил міжнародної торгівлі.

Усі члени СОТ приймають зобов'язання щодо виконання основних угод і юридичних документів, об'єднаних терміном "Багатосторонні торговельні угоди". Таким чином, із правової точки зору система СОТ являє собою своєрідний багатосторонній контракт (пакет угод), нормами і правилами якого регулюється понад 98% усієї світової торгівлі товарами і послугами.

Пакет угод Уругвайського раунду поєднує за сукупністю більш 50 багатосторонніх торговельних угод і інших правових документів, основними з яких є Угода про заснування Світової організації торгівлі і додані до неї багатосторонні торговельні угоди:

Багатосторонні угоди з торгівлі

Назва

Стислий коментар

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року

Визначає основи режиму торгівлі товарами, права і зобов'язання членів СОТ у цій сфері.

Угода про сільське господарство

Визначає особливості регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами і механізми застосування заходів державної підтримки і торгівлі в цьому секторі.

Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів

Встановлює правила і процедури, що регулюють розробку, впровадження та застосування санітарних і фітосанітарних заходів

Угода про технічні бар'єри у торгівлі

Визначає умови застосування технічних регламентів, стандартів, процедур сертифікації тощо.

Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи

Угода застосовується до інвестиційних заходів, пов’язаних з торгівлею товарами та містить ілюстративний перелік заборонених інвестиційних заходів.

Угода про застосування Статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року

Встановлює правила митної оцінки вартості товарів.

Угода про передвідвантажувальну інспекцію

Регулює порядок діяльності інспекції, що стосується перевірки якості, кількості, ціни товарів, які експортуються на територію члена СОТ.

Угода про правила визначення походження

Встановлює правила визначення країни походження товарів.

Угода про процедури ліцензування імпорту

Визначає правила і процедури ліцензування імпорту.

Угода про субсидії і компенсаційні заходи

Визначає умови і процедури застосування субсидій і заходів, правового захисту у випадку застосування заборонених субсидій.

Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року

Встановлює порядок визначення демпінгу, шкоди від демпінгу, започаткування розслідування та його ведення, надання доказів, застосування попередніх заходів, цінових зобов'язань, стягнення та отримання антидемпінгового мита, судового розгляду тощо.

Угода про захисні заходи

Визначає умови і процедури застосування заходів протидії зростаючому імпорту.

Угода про спрощення процедур торгівлі

Положення Угоди спрямовані на спрощення митних процедур шляхом, зокрема, зменшення пов’язаних із ними фінансових витрат і скорочення часу здійснення таких процедур, сприяння ширшому застосуванню системи "єдиного вікна", процедури прискореної відправки товарів, підвищення публічності державних органів.

Генеральна угода про торгівлю послугами

Визначає засади режиму торгівлі послугами, права і зобов'язання членів СОТ у цій сфері.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Визначає права і зобов'язання членів СОТ у сфері захисту інтелектуальної власності.

Домовленість про правила і процедури вирішення спорів

Встановлює умови і процедури вирішення спорів між членами СОТ у зв'язку з виконанням ними зобов’язань по всіх угодах СОТ.

Механізм огляду торговельної політики

Визначає умови і загальні параметри огляду торговельної політики членів СОТ.

Багатосторонні торговельні угоди з обмеженою кількістю учасників

Назва

Стислий коментар

Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою

Визначає зобов’язання сторін з лібералізації торгівлі в цьому секторі

Угода про державні закупки

Встановлює процедури допуску іноземних компаній до національних систем державних закупівель.

У рамках СОТ постійно йде робота з удосконалювання угод з урахуванням практичного досвіду їхньої імплементації і тенденцій розвитку світової торгівлі з метою вирішення проблем, що виникають. СОТ постійно еволюціонує і у її діяльність включаються нові актуальні питання.

Структура

Найвищий орган ухвалення рішень у СОТ – Конференція міністрів.

Збирається щонайменше раз на два роки.

На рівень нижче – Генеральна рада (зазвичай до її складу входять посли і глави делегацій в м. Женева, та іноді – чиновники, спеціально відряджені зі столиць членів). Збирається кілька разів на рік у штаб-квартирі СОТ у м. Женева. Генеральна рада виконує також функції нагляду за торговельною політикою та вирішенням спорів.

На наступному рівні – Рада з питань торгівлі товарами, Рада з питань торгівлі послугами і Рада з питань торговельних аспектів інтелектуальної власності, підзвітні Генеральній раді.

Численні спеціальні комітети, підкомітети й робочі групи опікуються окремими угодами та іншими галузями, зокрема, довкіллям, розвитком, заявками на вступ і регіональними торговельними угодами тощо.

Прийняття рішень у СОТ

У СОТ практикується прийняття рішень на основі консенсусу, хоча де-юре передбачене голосування.

Тлумачення положень угод щодо товарів, послуг, ТРІПС, звільнення від прийнятих зобов'язань приймаються 3/4 голосів. Виправлення, що не торкаються прав і зобов'язань учасників, а також прийняття нових членів вимагають 2/3 голосів (на практиці, як правило, консенсусом).

Членство в організації

Відповідно до Угоди про заснування СОТ засновниками Організації стали всі договірні Сторони – учасники ГАТТ (128 держав), що надали списки зобов'язань щодо товарів і послуг і ратифікували пакет угод Уругвайського раунду.

Наразі повноправними учасниками СОТ є 164 члени, в тому числі і Україна. 25 держави мають статус спостерігача у СОТ.

Крім цього, ряд міжнародних організацій мають статус спостерігача в різних органах СОТ, у т.ч. ООН, ЮНКТАД, МВФ, МБРР тощо.

Підписка на новини

E-mail

Источник: Мінекономіки

Будь ласка, слідкуйте за нами та ставте лайк:

Залишити відповідь

Подобається цей блог? Будь ласка, поширте інформацію :)

INSTAGRAM
Follow by Email